Program 2017

plakat2017

Mandag 29. mai – Fredag. 2. juni
Kl. 17:00 – 21:00 – Rigging. Hvis du har lite å gjøre, er det bare å komme…

Lørdag 3. juni – Heilt på jordet dagen
Kl. 12:00 – Portene åpner
Kl. 13:00 – Sceneprogram: Bjarte Leithaug m/band og dramagruppe
Kl. 16:00 – Rebus Rally (påmelding fra kl. 15)
Kl. 16:30 – Teltmøte. Tale v/Valborg Myklebosthaug
Kl. 19:30 – Lovsangskonsert med Respons, apell og trekning av RR vinnere
Kl. 21:00 – Konkurranser

Søndag 4. juni
Kl. 11:00 – Gudstjeneste m/dåp
Kl. 12:30 – Kirkekaffe m/grilling og aktiviteter på jordet

Tirsdag 6. juni
Kl. 19:30 – Teltmøter m/Nils Kåre Strøm og sang av Jan Robert og Olaf

Onsdag 7. juni
Kl. 19:30 – Teltmøter m/Nils Kåre Strøm og sang Kameratklubben fra Moi

Torsdag 8. juni
Kl. 19:30 – Teltmøter m/Nils Kåre Strøm og sang Edith og Gladys

Fredag 9. juni
Kl. 19:30 – Teltmøter m/Nils Kåre Strøm og sang Kvinlogjenten

Lørdag 10. juni
Kl. 19:30 – Teltmøter m/Nils Kåre Strøm og sang Tone Allis og Hans Egil
ca. kl. 21:00 – Gratiskonsert med Justified Band

Søndag 11. juni
Kl. 17:00 – Storsamling/avslutningsmøte m/Kvinesdal Soul Children
Kl. 19:30 – Teltmøter m/Nils Kåre Strøm og sang Venner fra Sokndal

Mandag 12. juni – Onsdag 14. juni
Kl. 17:00 – Nedrigging hvis du har lyst 🙂

Lørdag 3. juni er det billetter, de andre dagene er gratis (kollekt).